*Kestonit Maxi/exp

Szybkowiążąca i szybkoschnąca wylewka do wylewania i wypełniania podłóg, jak również do tworzenia spadów. Do użytku w pomieszczeniach. Niskoalkaliczna, na bazie cementu.

Funkcje specjalne

  • do wylewania i wypełniania podłóg oraz do tworzenia spadów
  • można po niej chodzić po ok. 2 godz.
  • można kłaść kolejną warstwę po ok. 1 dniu
  • zużycie 1,9 kg/m²/mm
  • ok. 11 l  wylewki / worek

Zastosowanie

Specjalna szybkoschnąca wylewka podłogowa na bazie cementu do wylewów, wypełnień i do spadów na grubość 10–200 mm w pomieszczeniach. Do wykończenia podłogi przed jej pokryciem zaleca się stosowanie masy wyrównującej Kiilto.
1. Łączona podłoga / mocne podłoże betonowe: powierzchnia musi być czysta, zwarta i stabilna. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Szlifowanie powierzchni przed wylaniem wylewki zwiększa siłę wiązania betonowej podłogi ślepej z wylewką Kestonit Maxi. Do mostków sczepnych stosuje się mieszankę Kestonit Maxi (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 l) i wody (1,5 l). Kestonit Maxi rozciera się na świeżym mostku sczepnym.
2. Pływająca konstrukcja / słaba betonowa podłoga ślepa i różnorodne podłoża z płyt:
Wylewkę oddziela się od podłoża np. za pomocą tkaniny separacyjnej Kiilto Valusuojakangas lub papieru perforowanego. Wylew oddziela się od ścian i otworów wlotowych za pomocą płyt separacyjnych / elastycznego uszczelniacza. Wylew powinien być konstrukcją wzmacniającą o grubości 50 mm (np. # 150 Ø 5). Przy podłogach z ogrzewaniem podłogowym kable/rury są przymocowane do zbrojenia.

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Kestonit Maxi/exp 20 kg 6411512412207
Wielkość opakowania *Kestonit Maxi/exp 20 kg
Kod EAN 6411512412207
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 6 miesięcy w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

Ok. 1 dzień

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

Ok. 2 h

Kurczenie

< 0,9‰ ( 23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

10–200 mm

Proporcja mieszania

1,6–1,8 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

30–45 min

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

F4 (> 4 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 3 mm

Typ kleju

proszek zawierający żywicę, cement i piasek kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F4 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Wsypywać proszek Kestonit Maxi do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie masa o równomiernej gęstości, bez osadów. Pozostawić mieszaninę na około 5 min, przemieszać jeszcze raz i przystąpić do nakładania. Produkt można wymieszać także np. w betoniarce (czas mieszania ok. 5 minut). Nakładać Kestonit Maxi równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Rozetrzeć na powierzchni za pomocą stalowej kielni. Wylew musi być suchy przed wykończeniem podłogi masą wyrównującą. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wyschnięciu, pęknięciom i słabemu związaniu. Jeżeli podłoga nie będzie pokrywana materiałem podłogowym w trakcie 14 dni od poziomowania, wypoziomowana podłoga musi zostać zabezpieczona odpowiednim środkiem Kiilto do stosowania po utwardzeniu lub przykryta folią najpóźniej dzień po poziomowaniu.
Wylew osiągnie 90% wilgotności względnej w ciągu ok. 24 godzin w optymalnych warunkach schnięcia (18–20 °C, 50% wilgotności względnej).
Wilgotność wylewki podłogowej Kestonit Maxi można wiarygodnie zmierzyć za pomocą specjalnego czujnika wilgotności względnej. Należy pamiętać, że czujniki wilgotności wykorzystujące przewodność elektryczną nie dadzą wiarygodnych wyników. W przypadku dużych podłóg rozważyć zastosowanie dylatacji. Nie jest to zalecane w przypadku podłóg, które mają być malowane. Nie jest to zalecane w przypadku, gdy parkiet zostanie przyklejony do podłoża. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, np. na podłogach łazienek, wylew powinien znajdować się pod wodoodporną membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia