*Kestonit Level/exp

Wylewka do korekcji podłóg i tworzenia nachylonych podłóg. Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Ok. 12 litrów wylewki na worek. Niskoalkaliczna. Na bazie cementu.

Funkcje specjalne

  • do korekcji podłóg i tworzenia nachylonych podłógs
  • do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz/li>
  • można po niej chodzić po ok. 4 godz.
  • można kłaść powłokę po 1–5 dniach< /li>
  • pokrycie 1,7 kg/m²/mm
  • ok. 12 litrów wylewki na worek

Zastosowanie

Cementowa wylewka do korekcji podłóg oraz do podłóg nachylonych przed wyrównaniem lub nałożeniem wykładziny dla grubości 3–50 mm. Do wyrównywania zalecamy gładzie Kestonit Finish lup Optio. Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą, resztki kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10-20 % Kiilto Start Primer /80-90 % wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer przed ich wyrównywaniem. W przypadku zastosowań na zewnątrz oraz na powierzchniach niechłonnych należy zapewnić optymalne przyleganie, tworząc mostek sczepny, np. z klejem cementowym Kiilto Saneerauslaasti z użyciem pacy zębatej.

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,7 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Kestonit Level/exp 20 kg 6411512408200
Wielkość opakowania *Kestonit Level/exp 20 kg
Kod EAN 6411512408200
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

1–5 dni

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,7 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 4 godziny

Kurczenie

< 0,6‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

3–50 mm

Proporcja mieszania

Ok. 3 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

30–45 min

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 1 mm

Typ kleju

proszek zawierający żywicę, cement i piasek kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90 % wilg. względnej

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C25-F6 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Wsypywać powoli proszek do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie gładka, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 5 min, przemieszać jeszcze raz i przystąpić do nakładania.
Nakładać Kestonit Level równomiernie przy użyciu łaty tynkarskiej lub szerokiej pacy stalowej. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych.
Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej.
Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Odpowiednia również do podłóg malowanych w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach lub łazienkach.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE Znak pochodzenia