*Kestonit Finish/exp

Precyzyjna gładź do podłóg do stosowania pod wykładzinę podłogową. Łatwa do rozprowadzania. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Na bazie cementu.

Funkcje specjalne

  • precyzyjna gładź do podłóg
  • dobre samopoziomowanie
  • możliwość pompowania
  • można po niej chodzić po 8 godz.
  • można kłaść kolejną powłokę po 1–2 dniach
  • pokrycie 1,6 kg/m²/mm

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłogowych przy grubości 1–7 mm przed układaniem wykładziny podłogowej. Do użytku w pomieszczeniach. Do wyrównywania warstw o grubości powyżej 7 mm zalecamy gładź Kestonit Optio. Gładź Kestonit Finish nie jest zalecana do wygładzania podłoża pod parkiet mozaikowy.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą, resztki kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Przed wyrównywaniem należy zeszlifować nierówne powierzchnie i wysokie grzbiety w betonie. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primer /80–90% wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer przed ich wyrównywaniem.

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Kestonit Finish/exp 20 kg 6411512407203
Wielkość opakowania *Kestonit Finish/exp 20 kg
Kod EAN 6411512407203
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

1–2 dni

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

8 h

Kurczenie

< 0,8‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1–7 mm

Lepkość

Przepływ 150–160 mm, EN 12706

Proporcja mieszania

5,0–5,5 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

30–45 min

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Typ kleju

proszek zawierający cement, żywicę i kwarc

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Wypełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością wody. Wsypać proszek Kestonit Finish do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie równa, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 5 min, przemieszać jeszcze raz i przystąpić do nakładania. Nanieść wylewkę równomiernie za pomocą szerokiej stalowej packi. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków. Produkt nie jest zalecany do wygładzania podłóg do malowania. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia