*Kestonit Fiber/exp

Mocna, specjalna samopoziomująca masa wyrównująca do podłóg drewnianych i słabych podłóg do renowacji. Odpowiednia również do podłóg, które będą malowane, oraz podłóg w suchych pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Niskoalkaliczna. Zawiera wzmacniające włókna. Na bazie cementu.

Funkcje specjalne

  • wzmocniony włóknem szklanym
  • idealnie nadaje się do wyrównywania podłóg do renowacji i podłóg drewnianych
  • nadaje się do malowania
  • można chodzić po  4 godz.
  • można kłaść powłokę po 1 do 3 dniach
  • pokrycie 1,6 kg/m² /mm
  • ok. 12 litrów wylewki na worek

Zastosowanie

Masa wyrównująca na bazie cementu zawierająca włókna wzmacniające oraz dodatki poprawiające elastyczność i przyleganie do podłóg betonowych, drewnianych i słabych podłoży do renowacji przed położeniem wykładziny / zastosowaniem gładzi. Zalecana grubość warstwy wynosi 3–20 mm. Odpowiednia również do wyrównywania mocnych podłóg betonowych przed położeniem parkietu (należy uwzględnić zalecenia zawarte w kartach charakterystyki produktu kleju do parkietów).
Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą i inne zanieczyszczenia z podłóg betonowych, np. za pomocą papieru ściernego, a następnie wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10-20 % Kiilto Start Primer /80-90 % wody).
Podłoża drewniane i inne podłoża do renowacji muszą zostać przetarte papierem ściernym i wyczyszczone. Szczeliny w podłogach drewnianych muszą być wypełnione szczeliwem Kiilto Acryl, a zwartość podłogi w razie potrzeby wzmocniona za pomocą wkrętów. Zagruntować nierozcieńczonym gruntem Kiilto Start Primer.

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Kestonit Fiber /exp 20 kg 6411512413204
Wielkość opakowania *Kestonit Fiber /exp 20 kg
Kod EAN 6411512413204
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

1–3 dni

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 3 godziny

Kurczenie

< 0,4‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

3–20 mm

Lepkość

Przepływ 130–140 mm, EN 12706

Proporcja mieszania

4,2–4,5 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

30–45 min

Siła wiązania

(> 1,5 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Typ kleju

proszek zawierający włókno, specjalny cement i kwarc

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C40 (> 40 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Wypełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością wody. Wsypywać proszek do zimnej, czystej wody, jednocześnie mieszając, do czasu aż utworzy się jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 5 min, a następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem. Nanieść wylewkę równomiernie za pomocą szerokiej stalowej packi. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków. Odpowiednia również do podłóg malowanych w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach lub łazienkach, itp. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE Znak pochodzenia