Grunt Kiilto PrimerOne

Grunt zwiększający przylepność membran hydroizolacyjnych Kiilto do wypoziomowanych podłoży betonowych lub z płyt w pomieszczeniach wilgotnych. Gwarantuje odpowiedniość podłoża do użytkowania w pomieszczeniu wilgotnym. Produkt na bazie wody.

Funkcje specjalne

  • szybkoschnący
  • na bazie wody
  • odpowiedni także do stosowania z masami poziomującymi

Zastosowanie

Szybkoschnący grunt do membran hydroizolacyjnych. Może być także używany z masami poziomującymi Kiilto po rozcieńczeniu.

Pokrycie

Bez rozcieńczenia ok. 8 m²/l

pH

ok. 8

Kolory

Szary

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 1 rok.

Pokrycie

Bez rozcieńczenia ok. 8 m²/l

Szybkość utwardzania

30 min (w zależności od panujących warunków)

Proporcja mieszania

Pod membrany hydroizolacyjne stosować grunt w stanie nierozcieńczonym.
Pod masy poziomujące Kiilto stosować grunt rozcieńczony w stosunku 1:4 (1 część gruntu na 4 części wody).

Wielkości opakowania

1 l, 3 l i 10 l

Mrozoodporność

Zamarza

Temperatura nakładania

+10–25°C

Instrukcja obsługi

Usunąć z podłoża zaschnięte mleczko cementowe, pokrycia powierzchni, pył ze szlifowania, luźny materiał i smar. W razie potrzeby zeszlifować lub wycyklinować maszynowo. Przed nałożeniem grunt dobrze wymieszać. Nałożyć grunt na powierzchnię jako cienką, równą warstwę, np. pędzlem lub pacą. Mocno wetrzeć. Warstwa gruntu musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć membranę. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem procedury hydroizolacji Kiilto.

W przypadku stosowania gruntu pod masy poziomujące Kiilto należy rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:4 (1 część gruntu na 4 części wody). Wygładzone podłoża lub podłoża betonowe mogą być wyrównywane natychmiast po zagruntowaniu. Podłoża z płyt budowlanych, podłoża niechłonne lub pokryte starym klejem pozostawić do wyschnięcia przed wylaniem masy poziomującej. Panujące warunki mogą w istotny sposób wpływać na czas schnięcia. Wyrównanie należy wykonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od zagruntowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDZnak pochodzenia