Folia Kiilto KeraSafe

Folia wodo- i paroszczelna KeraSafe do wykonywania hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych. Stanowi element systemu hydroizolacyjnego KeraSafe. Odpowiednia do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych i konstrukcji kamiennych.

Wielkość opakowania
Kod EAN
30 m 7350020480126
Wielkość opakowania 30 m
Kod EAN 7350020480126
 
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 305 g/m

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Grubość warstwy

ok. 0,6 mm

Naprawa pęknięć

> 1,5 mm (kategoria 3)

Typ kleju

Folia PE
Włóknina PP

Wilgotność podkładu podłogowego

Płyta 8–12% wilg. względnej
Beton < 85% wilg. względnej

Wydłużenie przy zerwaniu

> 100% (wzdłużnie)
> 200% (poprzecznie)

Temperatura nakładania

15–25°C

Przepuszczalność pary wodnej

> 1000 000 s/m

Instrukcja obsługi

KeraSafe jest elastyczną, wodo- i paroszczelną folią. Podczas montażu KeraSafe temperatura materiału, pomieszczenia i podłoża musi być normalna. Przeważające warunki takie jak wilgotność powietrza i temperatura wpływają znacząco na adhezję i czas suszenia. Przed rozpoczęciem prac należy uważnie przeczytać opis procedury postępowania z Kiilto KeraSafe.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE ETALEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem