2K Parquet

Dwuskładnikowy, bezwodny, szybkoschnący klej poliuretanowy do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.

Funkcje specjalne

  • do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych
  • nie zawiera wody
  • długa żywotność
  • szybkoschnący 

Zastosowanie

2-składnikowy, szybkoschnący klej poliuretanowy. Klej bezrozpuszczalnikowy. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. ISO 17178 – twardy.

Pokrycie

900 -1500 g/m²
W zależności od typu parkietu i podłoża.
Sprawdź, czy pomiędzy pokryciem a podłożem jest jednolita warstwa kleju.

Wielkość opakowania
Kod EAN
2K Parquet/exp 5 kg 6411513432051
Wielkość opakowania 2K Parquet/exp 5 kg
Kod EAN 6411513432051
 
Gęstość / ciężar właściwy

Około 1.7 kg/l

Przechowywanie

Przechowywanie żywicy I utwardzacza w suchym, chłodnym miejscu nie poniżej +1°C , maks.3 lata.

Pokrycie

900 -1500 g/m²
W zależności od typu parkietu i podłoża.
Sprawdź, czy pomiędzy pokryciem a podłożem jest jednolita warstwa kleju.

Żywotność

Około 40 min (20 °C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

Około 50 min (rozprowadzenie na podłożu)

Szybkość utwardzania

W zależności od panujących warunków nie zaleca się cyklinowania i lakierowania parkietu przed upływem 24–48 h od montażu.

Proporcja mieszania

5 kg (żywica) + 550 g (utwardzacz)

Typ kleju

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy do parkietów.

Wilgotność podkładu podłogowego

Zawsze przestrzegaj norm krajowych oraz instrukcji producenta jak również co do instalowania parkietu.

Warunki robocze

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta parkietu, jak również z krajowymi zaleceniami dotyczącymi warunków podczas montażu i użytkowania.

Temperatura nakładania

+15–25°C

Instrukcja obsługi

Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową np. poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby przed klejeniem parkietu podłoże można wypoziomować za pomocą masy wyrównującej. (Poziomowanie nie tworzy właściwego podłoża dla parkietów ponad 22 x 70 x 500 mm) Minimalna grubość podkładu 3 mm. Zwykle nie wymaga gruntowania, ale można użyć PU 1000 ECO.

Typowe podłoża:

- beton, podkłady cementowe (min. 3mm), płyty konstrukcyjne (np. 9 mm fornir lub podobne). Podłoże musi spełniać wymagania krajowe dotyczące instalacji parkietu i zalecenia producenta parkietu.

Wymieszaj dokładnie żywicę z utwardzaczem w zalecanych proporcjach, bezpośrednio przed użyciem. Nanieś klej zębatą szpachlą na powierzchnię jednorazowo na około 5 m kw i przyklej parkiet do świeżego kleju. Upewnić się, że między parkietm a podłożem tworzy się jednolita warstwa kleju oraz że klej nie jest wypychany na zewnątrz przez szczeliny pomiędzy parkietem. Szlifowanie zalecane nie wcześniej niż 24-48 godzin po przyklejeniu. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta jak również norm krajowych co do instalowania parkietu.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia