Checklist

 • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Oświadczenie o prywatności

W skrócie o prywatności danych

Wszystkie spółki z grupy Kiilto Family zobowiązują się do ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz dobrymi praktykami w zakresie przetwarzania danych.

Grupa Kiilto Family gromadzi i wykorzystuje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) do różnych celów, np. do świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta.

Niniejsze oświadczenie o prywatności stanowi ogólny opis sposobu przetwarzania danych osobowych przez grupę Kiilto Family. Przekazujemy informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych w określonych sytuacjach, w tym w związku z marketingiem, gdy kandydat składa podanie o pracę w spółce z grupy Kiilto Family, gdy podpisuje umowę ze spółką z grupy Kiilto Family, a także podczas wizyty w witrynach internetowych grupy („witryny”).

Treść oświadczenia o prywatności.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Jakie rodzaje danych gromadzimy?

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Czy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim?

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Czym są pliki cookie i jak są wykorzystywane w tej witrynie?

Jak chronimy dane osobowe?

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych?

Co należy wiedzieć przed kliknięciem łączy do witryn innych podmiotów?

Czy niniejsze oświadczenie o prywatności może zostać zmienione?

Jak się z nami skontaktować?

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Możemy gromadzić dane osobowe do różnych celów. Szczegółowy opis przetwarzania danych znajduje się w odrębnych oświadczeniach o prywatności, np. dla klientów i dla interesariuszy.

Wspólnym celem przetwarzania danych w grupie Kiilto Family jest wykonanie praw przysługujących grupie w związku z osobami, których dane dotyczą, oraz wykonanie swoich obowiązków przez grupę. Na przykład, w przypadku klientów gromadzimy dane osobowe w celu przekazywania informacji i świadczenia usług klientom, w celu rozwoju i poprawy jakości obsługi klienta, w celu budowania i utrzymywania relacji z klientami, a także w celu usprawnienia naszej komunikacji z klientami.

Jakie rodzaje danych gromadzimy?

Dane osobowe gromadzimy przede wszystkim bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Można przekazywać nam informacje np. poprzez kontakt z nami, przekazywanie informacji zwrotnych, udział w szkoleniach przez nas organizowanych, rejestrację jako użytkownik naszych usług, złożenie podania o pracę, zamówienie naszych newsletterów lub innych materiałów.

Zasadniczo gromadzimy następujące rodzaje danych:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje o koncie, w tym ustawienia komunikacyjne, zainteresowanie naszymi produktami oraz korzystanie z produktów i usług grupy Kiilto Family;
 • dane techniczne, w tym adres IP.

Decyzję o przekazaniu nam informacji podejmuje osoba, której dane dotyczą. Jeśli postanowi nie udostępniać swoich danych, możemy nie być w stanie wykonać pożądanego działania, w tym rejestracji użytkownika, przeglądu podania o pracę bądź dostarczenia naszych produktów i usług.

W razie konieczności możemy korzystać z plików cookie i powiązanych technologii podmiotów zewnętrznych. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w punkcie „Czym są pliki cookie i jak są wykorzystywane w tej witrynie?”.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Sposób wykorzystania danych osobowych zależy od celu, w jakim takie dane zostały pierwotnie zgromadzone. W celu zapewnienia ogólnego opisu sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych podajemy kilka przykładów poniżej. Szczegółowe informacje zawarte są w odrębnych oświadczeniach o prywatności.

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:

 • sprzedaż produktów i usług osobie, której dane dotyczą (jej pracodawcy)
 • nabywanie produktów i usług od osoby, której dane dotyczą (jej pracodawcy)
 • dostawa produktów i usług osobie, której dane dotyczą (jej pracodawcy)
 • obsługa klienta w związku ze sprzedanymi produktami lub usługami
 • przeprowadzanie naszych ankiet
 • zapewnianie i optymalizacja funkcjonowania witryny
 • komunikacja marketingowa
 • ochrona i monitorowanie dostępu do placówek grupy Kiilto Family
 • rekrutacja
 • wykonywanie naszych zobowiązań prawnych i umownych.

Czy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim?

Korzystamy z usług stron trzecich, np. usługodawców, do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Tacy usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia zamówionych przez nas usług. Strony trzecie nie mogą używać danych osobowych do promocji swojej działalności bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Aby chronić prywatność, wymagamy od wszystkich naszych usługodawców zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony wszystkich danych osobowych, jakie im udostępniamy. Strony trzecie mają również obowiązek przestrzegać wszystkich umów dotyczących przetwarzania danych oraz stosownych przepisów prawnych w zakresie prywatności danych.

Grupa Kiilto Family może również udostępniać i przekazywać dane osobowe w obrębie grupy Kiilto Family.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium UE. Jeśli dane osobowe są przekazywane za granicę, zawsze dbamy o bezpieczeństwo takiego przekazania, zapewniając, że ma ono prawne uzasadnienie oraz jest zgodne z przepisami dotyczącymi przekazywania danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe jedynie tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia naszych praw i obowiązków względem takich danych. Ponieważ jednak te prawa i obowiązki są różne w zależności od okoliczności przetwarzania, szczegółowo informujemy o okresach przechowywania danych w poszczególnych odrębnych oświadczeniach o prywatności.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w momencie, gdy staną się zbędne.

Czym są pliki cookie i jak są wykorzystywane w tej witrynie?

Używamy plików cookie w tej witrynie, by usprawnić jej funkcjonalność oraz gromadzić informacje o odwiedzinach witryny.

Pliki cookie to niewielkich rozmiarów pliki zapisywane na dysku twardym komputera i używane przez witrynę do identyfikacji komputera. Możemy wykorzystywać pliki cookie trwale przechowywane na komputerze (stałe pliki cookie) oraz pliki cookie usuwane po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookie).

Pliki cookie pozwalają gromadzić dane, np. dane komputera, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Takie dane zazwyczaj obejmują informacje, które nie mogą posłużyć do identyfikacji danych konkretnego użytkownika. Jeśli jednak posiadamy dane osobowe, informacje gromadzone za pomocą plików cookie mogą zostać powiązane z takimi danymi osobowymi.

Dane gromadzone za pomocą plików cookie mogą być użyte do celów związanych ze statystyką i analizą, w tym do prowadzenia statystyk użytkowania witryny, prowadzenia badań zmierzających do poprawy jakości korzystania z witryny i/lub innych produktów i usług grupy Kiilto Family, a także do ustalenia, które treści witryny są najpopularniejsze, i do optymalizacji witryny.

Nasza witryna korzysta z elementów stron trzecich umożliwiających np. użycie funkcji udostępniania treści w mediach społecznościowych i przeprowadzanie naszych ankiet. W niektórych przypadkach takie elementy stron trzecich mogą zapisywać pliki cookie na komputerze i korzystać z technologii monitorowania w celu personalizacji użytkowania lub wyświetlania ukierunkowanych reklam. Szczegółowe informacje dotyczące zasad prywatności podmiotów dostarczających pliki cookie znajdują się w stosownych oświadczeniach o prywatności.

Można wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki i za pomocą określonych funkcji. Przeglądarka może mieć domyślnie włączone pliki cookie, więc zalecamy sprawdzenie ustawień przeglądarki w razie wątpliwości dotyczących wykorzystania plików cookie w witrynie. Należy przy tym pamiętać, że niektóre części witryny wymagają plików cookie, by prawidłowo funkcjonować. Po wyłączeniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki takie części witryny będą niedostępne.

Jak chronimy dane osobowe?

Grupa Kiilto Family skutecznie chroni posiadane przez siebie dane osobowe za pomocą wytycznych, metod i środków ostrożności ograniczających dostęp stron trzecich do danych. Ograniczamy ponadto dostęp naszych pracowników i usługodawców do danych osobowych: wyłącznie osoby wymagające dostępu do danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków otrzymują taki dostęp.

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy, oraz do zażądania od nas ich usunięcia lub poprawienia, jeśli dane są nieprawidłowe, niepotrzebne, niekompletne bądź nieaktualne. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo odmówić otrzymywania komunikatów w ramach marketingu bezpośredniego bądź wycofać uprzednio udzieloną zgodę.

Wskazane powyżej prawa można wykonywać i/lub można przekazywać wątpliwości dotyczące wykorzystania danych osobowych poprzez kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej w punkcie „Jak się z nami skontaktować?” oraz w poszczególnych odrębnych oświadczeniach o prywatności.

Podejmujemy wszelkie wysiłki, by odpowiedzieć na zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie niezadowolenia z naszych odpowiedzi i podjętych działań należy skontaktować się z krajowym rzecznikiem ds. ochrony danych.

Co należy wiedzieć przed kliknięciem łączy do witryn innych podmiotów?

Ta witryna może zawierać łącza do witryn innych podmiotów. Należy pamiętać, że grupa Kiilto Family nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące danych bądź treści w innych witrynach. Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wyłącznie naszych witryn. Należy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o prywatności, odwiedzając inne witryny.

Czy niniejsze oświadczenie o prywatności może zostać zmienione?

Możemy aktualizować niniejsze oświadczenie o prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aktualne oświadczenie o prywatności jest zawsze dostępne w tej witrynie.

Należy regularnie wracać do niniejszego oświadczenia o prywatności, by posiadać aktualne informacje o jakichkolwiek wprowadzonych zmianach.

Jak się z nami skontaktować?

W razie pytań lub żądań dotyczących niniejszego oświadczenia o prywatności lub danych osobowych będących w posiadaniu grupy Kiilto Family należy napisać na adres e-mail:privacy(a)kiilto.com

Niniejsze oświadczenie o prywatności zostało ostatnio zaktualizowane 15 maja 2018 r.

Share This Page

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

EKSPERCI KIILTO
DO USŁUG

W naszej rozległej sieci sprzedaży
znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania.

Budownictwo
+608 499 423
PRZEMYSŁ +22 7439176
(8.00-16.00 PN-PT)

Bonsky