Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Symbole ostrzegawcze

Producenci informują o zagrożeniach związanych z ich produktami za pomocą symboli umieszczonych na opakowaniach, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Symbole przedstawione są w czarnym kolorze na białym tle wewnątrz czerwonego rombu. Celem jest, aby jednakowe oznakowania i system klasyfikacji GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) były używane na całym świecie.

Więcej informacji na temat symboli ostrzegawczych:

Tukes: Nowe piktogramy określające zagrożenia

GHS01 Materiały wybuchowe
Substancje chemiczne i przedmioty, które mogą eksplodować

GHS02 Substancje łatwopalne
Łatwopalne ciecze, opary, gazy, aerozole i substancje stałe

GHS03 Substancje utleniające
Substancje chemiczne, które powodują, że inny materiał spala się lub przyspiesza reakcję

GHS04 Gazy sprężone
Gazy przechowywane w zbiorniku pod ciśnieniem (przynajmniej 2 bary)

GHS05 Substancje żrące
Substancje chemiczne, które powodują uszkodzenie skóry i/lub korozję metalu i są niebezpieczne dla oczu

GHS06 Substancje bardzo toksyczne
Substancje chemiczne, które od razu po inhalacji, połknięciu i/lub kontakcie ze skórą mają działanie toksyczne

GHS07 Niższe ogólnoustrojowe zagrożenia zdrowia
Substancje chemiczne, które powodują podrażnienia skóry i oczu, reakcje alergiczne, reakcje skórne, podrażnienie dróg oddechowych, ostrą toksyczność, senność lub zawroty głowy./p>

GHS08 Substancje szkodliwe toksyczne
Środki chemiczne, które wywołują długotrwałe skutki, takie jak choroba nowotworowa, szkody reprodukcyjne, obniżoną płodność lub uszkodzenie płodu. Takie substancje chemiczne mogą także powodować reakcje alergiczne po inhalacji, a także zagrożenia spowodowane aspiracją./p>

GHS09 Substancje niebezpieczne dla środowiska
Substancje chemiczne, które są niebezpieczne dla środowiska/p>

Share This Page

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

EKSPERCI KIILTO
DO USŁUG

W naszej rozległej sieci sprzedaży
znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania.

Budownictwo
+608 499 423
PRZEMYSŁ +22 7439176
(8.00-16.00 PN-PT)

Bonsky