Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Oznaczenia i klasyfikacje produktów

Naszym celem jest ciągłe zwiększanie liczby produktów z certyfikatami środowiskowymi i bezpieczeństwa – obecnie takie produkty stanowią 78% całkowitej sprzedaży. Produkty bezpieczne dla użytkownika i środowiska posiadają następujące oznaczenia, na przykład:

M1


Oznaczenie M1 wskazuje, że materiały budowlane spełniają większość wymogów klasyfikacji emisji dla jakości powietrza wewnątrz budynków. Spełnianie wymogów oznaczenia M1 jest zawsze brane pod uwagę podczas opracowywania materiałów budowlanych Kiilto. Ponad 70% produktów budowlanych Kiilto posiada oznaczenie M1, a coraz większa liczba produktów przemysłowych jest w trakcie klasyfikowania.

CE


Na terenie Unii Europejskiej produkty do hydroizolacji posiadają oznaczenie CE po pomyślnym przejściu testów w systemie ETA (Europejska Aprobata Techniczna). Systemy hydroizolacyjne Kerafiber firmy Kiilto były pierwszymi, które otrzymały takie oznakowanie. W 2004 roku kleje cementowe produkowane przez firmę Kiilto były pierwszymi produktami, które uzyskały oznakowanie CE. Praktycznie wszystkie tynki i mieszanki posiadają oznaczenie CE.

VTT

Oznaczenie VVT zapewnia, że produkt lub system produktowy spełnia fińskie wymagania i standardy dotyczące budownictwa zgodnie z certyfikowanymi instrukcjami.

CG2

Właściwości zapraw zawarte są w normie EN 13888. Zgodnie z normą zaprawy są podzielone na dwie grupy: CG (zaprawy cementowe) i RG (zaprawy żywiczne). Dodatkowo grupa CG została podzielona na dwie klasy: 1 i 2, z czego klasa 2 jest bardziej wymagająca. Dodatkowo do oznakowania CG2 dołączona jest litera, która wskazuje sposób, w jaki produkt spełnia niezbędne wymagania: W = lepsze właściwości odpychania wody, A = lepsza odporność na zużycie. Produkty Saumalaasti i Klinkkerisaumalaasti firmy Kiilto posiadają oznakowanie GC2 W A.

WHEEL MARK

Środki klejące posiadające oznaczenie „Wheel Mark” spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Zalecenia IMO są zawarte w dyrektywie europejskiej dotyczącej wyposażenia statków (MED). Oznakowanie „Wheel Mark” na sprzęcie i wyposażeniu statków oznacza zgodność z dyrektywą.

NSF

Oznakowanie NSF przyznawane jest produktom, których surowce są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznakowanie nadawane jest przez organizację NSF. Certyfikowane produkty Kiilto znajdują się w Białej Księdze NSF.

APPROVAL FOR GLUES IN FOOD PACKAGING

Środki klejące, które posiadają takie oznakowanie spełniają wymagania rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, fińskiego aktu prawnego 23/2006 dotyczącego żywności i rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

RMRS

Środki klejące posiadające oznakowanie „Russian Maritime Register of Shipping” spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ustanowione przez Rosyjską Organizację Morską.


LEED

(Lider w energetyce i projektowaniu przestrzennym) to amerykański program certyfikacyjny zorientowany na ekologię, który ma na celu zmniejszenie wpływu prac budowlanych i działania budynku na środowisko. Wszystkie bezrozpuszczalnikowe produkty Kiilto z działu budowlanego spełniają wymagania certyfikatu LEED.

KEY FLAG

Oznakowanie pochodzenia „Key Flag” wskazuje, że produkt lub usługa jest fińskiego pochodzenia. Firma Kiilto aplikowała o przyznanie oznakowania ze względu na krajową produkcję i otrzymała go w czerwcu 2011 roku jako docenienie fińskiej pracy i zdobytej wiedzy specjalistycznej. Środki klejące, produkty do hydroizolacji, tynki, preparaty wyrównujące i lakiery są produkowane we własnych zakładach Kiilto zlokalizowanych w Lempäälä.

Oznaczenia środków klejących do drewna

EN 204-D2

Odporność środka klejącego na wodę została przetestowana przez ift Rosenheim pod względem spełniania wymagań normy EN 204-D2. Certyfikat wskazuje, że środek klejący posiada stopień odporności na wodę D2.

EN 204-D3


Odporność środka klejącego na wodę została przetestowana przez ift Rosenheim pod względem spełniania wymagań normy EN 204-D3. Certyfikat wskazuje, że środek klejący posiada stopień odporności na wodę D3.

EN 204-D4

Odporność środka klejącego na wodę została przetestowana przez ift Rosenheim pod względem spełniania wymagań normy EN 204-D4. Certyfikat wskazuje, że środek klejący posiada stopień odporności na wodę D4.

EN 14257 (WATT91)


Odporność termiczna środka klejącego została przetestowana przez ift Rosenheim pod względem spełniania wymagań normy EN 14257 (WATT91). Certyfikat wskazuje, że środek klejący posiada klasyfikację odporności termicznej odpowiednią dla tego typu produktów.

EN 15425

Środek klejący spełniający wymogi normy EN 15425 został zatwierdzony do wykorzystania w produkcji glulamu posiadającego oznakowanie CE zgodnie z normą EN 14080.

Share This Page

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

EKSPERCI KIILTO
DO USŁUG

W naszej rozległej sieci sprzedaży
znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania.

Budownictwo
+608 499 423
PRZEMYSŁ +22 7439176
(8.00-16.00 PN-PT)

Bonsky