Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Bank materiałów

Zawartość banku materiałów może być użyta jedynie w kontekście reklam produktów Kiilto, powiadomień związanych z produktami i innych publikacji dotyczących firmy Kiilto. Materiały są chronione prawami własności intelektualnej i zabronione jest używanie ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w sposób wprowadzający odbiorcę w błąd, w sposób naruszający dobre praktyki biznesowe lub w jakikolwiek inny sposób, który firma Kiilto uzna za niewłaściwy. Z wyjątkiem wyżej wymienionych ograniczonych praw używania Kiilto zastrzega sobie wszystkie prawa niematerialne do zawartości banku materiałów. Firma Kiilto ma prawo ograniczyć stosowanie materiałów za pomocą jednostronnego powiadomienia. W innym wypadku zastosowanie ma fińska ustawa o prawach autorskich. Jeżeli jest to konieczne, możesz sprawdzić w Kiilto prawo do korzystania z materiałów. Więcej informacji uzyskasz, wysyłając wiadomość e-mail na adres kiiltokuva@kiilto.com.

Share This Page

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

EKSPERCI KIILTO
DO USŁUG

W naszej rozległej sieci sprzedaży
znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania.

Budownictwo
+608 499 423
PRZEMYSŁ +22 7439176
(8.00-16.00 PN-PT)

Bonsky