pl  »  Firma  »  Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

sustainability.jpg : 7 kB


Nadrzędnym celem działalności KIILTO jest kompleksowe zarządzanie jakością, co oznacza, że każda pojedyncza faza procesu wytwarzania produktów i pozostałych działań firmy przyczynia się do ostatecznego wyniku i przez to wpływa na wizerunek firmy.

Myślą przewodnią działań KIILTO jest ciągłe doskonalenie jakości mające na celu osiągnięcie jak najwyższego jej poziomu.
W uzupełnieniu rzeczywistego oferowanego produktu, kompleksowe zarządzanie jakością obejmuje także wszelkie dodatkowe działania i usługi związane z produktami, klientami i innymi działaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy.

Ochrona środowiska, ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo użytkownika są nierozłączną częścią naszego kompleksowego zarządzania jakością. Oznacza to, że surowce, urządzenia, procesy i produkty finalne muszą być bezpieczne dla użytkownika końcowego i środowiska. Każdy pracownik KIILTO jest zobowiązany do utrzymywania i rozwijania kompleksowego zarządzania jakością przedsiębiorstwa.

Kompleksowe zarządzanie jakością KIILTO jest sterowane przez system zarządzania jakością, który otrzymał certyfikat ISO 9001 już w roku 1993. System ten składa się z  programu zarządzania środowiskowego ISO 14001, programu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 oraz zasad programu Responsible Care – programu ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle chemicznym.

Jako firma jesteśmy zobowiązani do zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach działań firmy z uwzględnieniem potrzeb i celów społecznych i środowiskowych.